Posted

Logiesbedrijven in Friesland moeten een verbeteringsslag maken

Toeristen komen graag naar Friesland
voor het water.

FOTOCREDITS: NIELS DE VRIES – Bron LC.nl

Watersportcamping De Bearshoeke in Oudega is een van de vele logiesbedrijven aan het water. Friese logiesbedrijven moeten zich verbeteren: ‘Kijk buiten je eigen bedrijf, daar vind je antwoorden’

Logiesbedrijven in Friesland moeten een verbeteringsslag maken. Niet alleen voor de sector zelf, maar voor de gehele Friese economie.

Een groot deel van de logiessector in de provincie is onvoldoende toekomstbestendig om op actuele en toekomstige marktveranderingen in te spelen, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van ZKA Leisure Consultants. Onderzoeker Merlijn Pietersma gaat de komende maanden in opdracht van Toerisme Alliantie Fryslân aan de slag als ‘kwartiermaker’, om samen met de bedrijven en overheden een actieplan op te stellen.

,,Het is belangrijk nu keuzes te maken’’, stelde strateeg Roger Davids van Merk Fryslân deze week tijdens een webinar voor logiesverstrekkers, overheden en toerisme- en recreatie-organisaties. ,,Want echt, ook na de coronapandemie, zal de groei van het toerisme doorgaan. En ga vooral samenwerken.’’ Volgens Pietersma biedt deze moeilijke periode voor veel bedrijven de mogelijkheid tot zelfreflectie en op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. ,,Ga eens buiten je eigen bedrijf kijken. Daar vind je de antwoorden.’’

Het provinciebestuur zet met de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 de komende jaren in op toeristische groei door te kiezen voor toeristen die passen bij Friesland. Het is dan wel belangrijk dat bezoekers hier ook onderdak kunnen vinden.

Toekomstbestendig

Volgens Pietersma is de sector op zich vitaal, maar is het wel zaak om de bedrijven ook toekomstbestendig te maken. Het merendeel van de bedrijven heeft de zaken goed voor elkaar, maar zijn er ook plekken waar de onderzoekers de schrik om het hart sloeg. ,,Bij deze ‘vergane glorie’ is het soms een gribusbende”, aldus Pietersma. ,,Een keuze kan zijn dat je wat anders gaat doen.’’ Ook mist hij bij een deel van de bedrijven beleving om een typisch Friese sfeer. Efficient opgestelde caravans of bungalows, jachthavens vol verbodsborden. ,,Soms lijken het wel intensieve menshouderijen.’’

Met betrokken partijen wil de kwartiermaker de komende periode kijken welke keuze moet worden gemaakt. ,,Moeten bedrijven die het en sich goed doen doorontwikkelen naar een excellent, kiezen we voor full-service watersportbedrijven, waarbij de vakantie van a tot z wordt geregeld, richten we ons op het luxe buitenleven of willen we mensen trekken voor een actievel waterbeleving aan de wal? Van alles wat is volgens Pietersma geen optie.

Cultuurtoerist

Deelnemende ondernemers aan het online webinar gaven aan zich meer op de cultuurtoerist te willen richten. Dat slechts een enkeling de vaarvakanties wil optimaliseren verraste Pietersma enigszins. ,,Maar ja, het is ook iets wat Friesland nog niet kent.’’

Nieuwe plannen zijn volgens Davids essentieel voor een toekomstbestendige groei van de sector. ,,Eigenlijk profiteert iedereen in Friesland van een sterkere positie van de logiessector. Er komen meer en betere banen, de leefomgeving wordt prettiger en gezonder.’’ Door gezamenlijk nieuwe plannen en producten te maken – hij noemde onder meer Holwerd aan Zee als voorbeeld, maar ook door het herbestemmen van oude kerken gebruik – kan ook het landschap en erfgoed worden behouden.

Kansen voor jouw bedrijf ontdekken?

Neem gerust contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.